Commands vervolg

Uit MinecraftWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Shortcuts naar plugin commands:


Deze lijst is opgesteld door Willem Minnema.

← Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina.
Essentials
SERVER 1 SURVIVAL
(gratis)

⌂⌂▮▮⌂⌂
De hoofdwereld
SERVER 2 CREATIVE
(premium/elite)

▬▬▬
Één grote grasvlakte
Er zijn nog meer werelden:
s3.worldofminecraft.be:25567
s4.worldofminecraft.be:25568
s5.worldofminecraft.be:25569
Daar gelden, afhankelijk van survival of creative, dezelfde permissions als bij server 1 en 2.
s1.worldofminecraft.be:25565 s2.worldofminecraft.be:25566
Chat-command Permissions plugin label Lid Prm Elt Mod Prm Elt Mod Omschrijving
Permissions plugin (oud, lees omschrijving →) Permissions is vanaf eind 2011 geïntegreerd in CraftBukkit (SuperPerms). Je kan nu kiezen uit PermissionsBukkit, PermissionsEX (hardcore permissions plugin), en bPermissions (simpel om te installeren/gebruiken). World of Minecraft gebruikt PermissionsEX.
/permissions permissions.reload.default Laat de versie informatie zien van Permissions plugin.
/pr -reload permissions.reload.default x x Herlaad de default wereld permissies.
/pr -reload all permissions.reload.all x x Herlaad alle Permission bestanden.
/pr -reload <world> permissions.reload.<world> x x Herlaad een specifiek configuratie bestand (van een wereld).
/pr -list worlds permissions.list.worlds x x Laat een lijst zien van alle werelden (incl. The Nether).
/pr -list users <world> permissions.list.users Laat een lijst zien van alle gebruikers.
/pr -list groups <world> permissions.list.groups x x Laat een lijst zien van alle groepen.
/pr <username> create permissions.create Maak een nieuwe gebruiker aan (in Permissions bestand).
/pr g:<groupname> create Maak een nieuwe groep aan.
/pr <username> delete permissions.delete Verwijder een bestaande gebruiken (uit Permissions bestand).
/pr g:<groupname> delete Verwijder een bestaande groep.
/pr <username> has <node> permissions.has x Checken of een gebruiker een bepaalde permissie heeft.
/pr g:<groupname> has <node> Checken of een groep een bepaalde permissie heeft.
/pr <username> perms list permissions.perms.list x Checken welke labeltjes een specifieke gebruiker heeft.
/pr g:<groupname> perms list Checken welke labeltjes een specifieke groep heeft.
/pr <username> perms list Checken welke labeltjes een specifieke gebruiker heeft, 'with inheritance'.
/pr g:<groupname> perms list Checken welke labeltjes een specifieke groep heeft, 'with inheritance'.
/pr <username> perms add <node> permissions.perms.add Een permissie toevoegen aan een gebruiker.
/pr g:<groupname> perms add <node> Een permissie toevoegen aan een groep.
/pr <username> perms remove <node> permissions.perms.remove Een permissie verwijderen bij een gebruiker.
/pr g:<groupname> perms remove <node> Een permissie verwijderen bij een groep.
/pr <username> parents list permissions.parents.list Omschr.: 'This commands lists the direct parents of the target. It does not include inherited parents'.
/pr g:<groupname> parents list
/pr <username> parents listall permissions.parents.list Omschr.: 'This commands lists the ancestors of the target, including inherited parents'.
/pr <groupname> parents listall
/pr <username> parents add <groupname> permissions.parents.add Omschr.: 'This commands adds the specified group as a parent of the target'.
/pr g:<groupname> parents add <groupname>
/pr <username> parents remove <groupname> permissions.parents.remove Omschr.: 'This commands removes the specified group from the target's parents'.
/pr g:<groupname> parents remove <groupname>
/pr <username> info get <path> permissions.info.get Omschr.: 'This commands retrieves the target's data located at the specified path'.
/pr g:<groupname> info get <path>
/pr <username> info set <path> <data> permissions.info.set Omschr.: 'This commands puts the specified data value at the location in the target's data store specified by the path. By default, the data will be stored as a string. If the data should be stored as a different type, prefix it with the appropriate prefix for the type'.
/pr g:<groupname> info set <path> <data>
/pr <username> promote permissions.promote.<track> Omschr.: 'This commands demotes the user along the specified track, removing the specified parent and adding the group before the parent in the track. If no track is specified, it will use the default track. If no parent group is specified, the primary group of the user will be used'.
/pr <username> promote t:<trackname>
/pr <username> promote <groupname>
/pr <username> promote <groupname> <groupworld>
/pr <username> promote t:<trackname> <groupname> <groupworld>
/pr <username> demote permissions.demote.<track> Omschr.: 'This commands demotes the user along the specified track, removing the specified parent and adding the group before the parent in the track. If no track is specified, it will use the default track. If no parent group is specified, the primary group of the user will be used'.
/pr <username> demote t:<trackname>
/pr <username> demote <groupname>
/pr <username> demote <groupname> <groupworld>
/pr <username> demote t:<trackname> <groupname> <groupworld>
WorldEdit plugin (bij deze commands zijn er ook veel aliassen) WorldEdit is een in-game world editor met meer dan 100 functies dat bouwen en restaureren zeer makkelijk maakt met een selectie-tool, een brush-tool en enkele hulp-commands zoals /fixwater en /extinguish. Ook wordt de selectie-tool gebruik voor WorldGuard.
/brush sphere worldedit.brush.sphere Selecteer de sphere brush.
/brush cylinder worldedit.brush.cylinder Selecteer de cylinder brush.
/brush clipboard worldedit.brush.clipboard Selecteer de clipboard brush.
/brush smooth worldedit.brush.smooth Selecteer de terrein-minder-stijl-maken brush.
/brush ex worldedit.brush.ex Selecteer de blus-brush om vuur te doven.
/chunkinfo worldedit.chunkinfo Krijg informatie van de chunk waar je je in bevind.
/listchunks worldedit.listchunks Laat de chunks zien in je selectie.
/delchunks worldedit.delchunks Verwijder chunks in je selectie.
//copy worldedit.clipboard.copy x Selectie kopieëren.
//cut worldedit.clipboard.cut x Selectie knippen.
//paste worldedit.clipboard.paste x Clipboard plakken.
//rotate worldedit.clipboard.rotate x x Clipboard draaien (gebruikelijk is om 90, 180 of 270 graden te doen).
//flip worldedit.clipboard.flip x Clipboard verticaal of horizontaal flippen.
//load worldedit.clipboard.load x Clipboard laden.
//save worldedit.clipboard.save x Clipboard opslaan (geef hierbij ook een bestandsnaam op).
/clearclipboard worldedit.clipboard.clear x Maak je clipboard leeg.
/limit worldedit.limit Verander blok veranderingslimiet (?).
/toggleplace n/a n/a
/searchitem n/a n/a
/we n/a n/a
//hcyl worldedit.generation.cylinder Holle cylinder maken.
//cyl Cylinder maken.
//hsphere worldedit.generation.sphere Holle bol maken.
//sphere Bol maken.
/forestgen worldedit.generation.forest Genereer een bos.
/pumpkins worldedit.generation.pumpkins Genereer een paar pompoenen.
//undo worldedit.history.undo x Maakt de laatste actie ongedaan (HEEL BELANGRIJKE command als er iets fout gaat!).
//redo worldedit.history.redo x Doet de ongedane actie opnieuw.
/clearhistory worldedit.history.clear Maak je WorldEdit-acties geschiedenis leeg.
/unstuck worldedit.navigation.unstuck x x Loskomen als je vast zit in een blok.
/ascend worldedit.navigation.ascend x x Ga één verdieping omhoog (door een vloer).
/descend worldedit.navigation.descend x x Ga één verdieping omlaag (door een vloer).
/ceil worldedit.navigation.ceiling Ga naar het plafond (er verschijnt een glasblokje onder je).
/thru worldedit.navigation.thru x x Ga door muur/gesloten deur (als een spook).
/jumpto worldedit.navigation.jumpto x x Teleporteer naar waar je kijkt.
/up worldedit.navigation.up Ga omhoog een aantal blokjes (en verschijnt een glasblokje onder je).
//set worldedit.region.set x Vul de selectie met een bepaald soort blok.
//replace worldedit.region.replace x Wijzig bepaalde blokken in je selectie in andere blokken.
//overlay worldedit.region.overlay Zet blokken over blokken in je selectie.
//faces worldedit.region.faces x Bouw in je selectie muren, vloer en plafond in één keer (één materiaal).
//smooth worldedit.region.smooth Vlak het terrein een beetje af (minder steil maken).
//move worldedit.region.move x Verplaats de blokken in je selectie.
//stack worldedit.region.stack x Stapel de selectie (bijv. handig voor flatgebouwen met dezelfde verdiepingen).
//regen worldedit.regen Hergenereer de content van een selectie.
/cs worldedit.scripting.execute Execute een CraftScript.
/.s Execute laatste CraftScript.
//pos1 worldedit.selection.pos Zet positie 1 (punt a) (makkelijker is de wand tool).
//pos2 Zet positie 2 (punt z).
//hpos1 worldedit.selection.hpos Zet positie 1 (punt a) op blok waar je crosshair op staat.
//hpos2 Zet positie 2 (punt z) op blok waar je crosshair op staat.
//wand worldedit.wand x x Makkelijker dan //pos1 en //hops1 is de wand tool (gewoon links en rechts klik). Dit is trouwens de houten bijl (die je ook ontvangt als je 'm nog niet hebt).
/toggleeditwand worldedit.wand.toggle x x Schakel functionaliteit van de wand tool uit of in.
//expand worldedit.selection.expand x x Maak de selectie groter (bijvoorbeeld verticaal 128 blokjes van top tot bodem). Handig voor WorldGuard regions.
//contract worldedit.selection.contract Maak de selectie kleiner.
//shift worldedit.selection.shift Shift de selectie (?).
//outset worldedit.selection.outset Outset de selectie (horizontaal of verticaal).
//inset worldedit.selection.inset Inset de selectie (horizontaal of verticaal).
//size worldedit.selection.size Krijg informatie van je selectie.
//count worldedit.analysis.count x x Tel bepaald soort blokken in je selectie.
//distr worldedit.analysis.distr Krijg distributie van blokken in je selectie (?).
//sel n/a Kies een region selector (cuboid of poly).
/snapshot list worldedit.snapshots.list Laat een lijst van opgeslagen snapshopts zien.
/snapshot use worldedit.snapshots.restore Kies een snapshot om te gebruiken.
/snapshot before Kies de dichtstbijzijnde snapshop voor een datum.
/snapshot after Kies de dichtstbijzijnde snapshop na een datum.
/snapshot n/a Bekijk de snapshot commands.
/restore zie /snapshot use Herstel de selectie vanaf een snapshot.
/superpickaxe single worldedit.superpickaxe x Gebruik maken van de superpickaxe (éénmalig).
/superpickaxe area worldedit.superpickaxe.area Gebruik maken van de superpickaxe (een gebied).
/superpickaxe recur worldedit.superpickaxe.recursive Gebruik maken van de 'recursive' superpickaxe (?).
/none n/a Zet alle andere superpickaxe dingen uit.
/info worldedit.tool.info Bekijk informatie van een blok.
/tree worldedit.tool.tree Boom genereer tool.
/repl worldedit.tool.replacer Blok vervang tool (/tool repl).
/cycler worldedit.tool.data-cycler De 'block data cycler tool' .
/brush n/a Brush tool.
// worldedit.superpickaxe Korte, makkelijke command om de superpickaxe in te schakelen.
/superpickaxe Gebruik superpickaxe mode.
/tool Omschr.: 'Select a tool to bind'.
/mask worldedit.brush.options.mask Stel de brush mask in.
/mat worldedit.brush.options.material Stel het brush materiaal in.
/size worldedit.brush.options.size Stel de brush grootte in.
/fill worldedit.fill Vul een gat.
/fillr worldedit.fill.recursive Omschr.: 'Fill a hole recursively' (?).
//drain worldedit.drain Droog leggen van een vijver.
/fixlava worldedit.fixlava x x Haal stroming uit lava.
/fixwater worldedit.fixwater x x Haal stroming uit water.
/removeabove worldedit.removeabove Haal alle blokken boven je hoofd weg.
/removebelow worldedit.removebelow Haal alle blokken onder je weg.
/removenear worldedit.removenear Haal bepaalde blokken om je heen weg.
/replacenear worldedit.replacenear Vervang bepaalde blokken bij je in de buurt.
/snow worldedit.snow Simuleert sneeuw (zet sneeuw om je heen).
/thaw worldedit.thaw Haalt sneeuw weg (thaw = ontdooien).
/ex worldedit.extinguish Blus brandjes dichtbij.
/butcher worldedit.butcher x x Dood alle monsters en dieren dichtbij.
/remove worldedit.remove x x Verwijderd alle dingen van een type (ook radius moet ingesteld worden).
/we version n/a Bekijk de WorldEdit versie.
/we cui n/a Omschr.: 'Complete CUI handshake'.
/we tz n/a Zet je tijdzone (?).
worldedit.limit.unrestricted Doet de //limit command negeren.
worldedit.anyblock Doet de disallowed-blocks negeren.
worldedit.override.bedrock Superpickaxe kan bedrock verwijderen (standaard is dit niet zo).
WorldGuard plugin (vereist WorldEdit!) WorldGuard beschermt je server. Schakel iets uit of verander veel Minecraft functies (zoals het verspreiden van vuur, het verspreiden van lava, ijsvorming, Enderman die blokken oppakt etc.) en voeg nieuwe functies toe. Een kleine fractie van de functies zijn: gebieden beschermen en flags instellen, items verbieden, simpele kist bescherming, onschadelijk maken van TNT, aansteker, creepers etc. Ijs smelten, weersomstandigheden, verval van bladeren, val schade en veel andere dingen uitschakelen, de functionaliteit van de spons terug brengen, onderwater ademhalen door een pompoen op je hoofd te zetten, god-mode, heal-command en nog veel meer. Alle instellingen staan standaard uit als je voor het eerst WorldGuard installeert en kan je individueel aanzetten. Let op: Je kan zelf geen gebieden beschermen op de World of Minecraft server. Dit moet een admin of moderator voor je doen. Vraag (als je premium- of elitemember bent) één van hun in-game en hij zal je graag helpen. Burgers mogen NIET toegevoegd worden op een beschermd gebied!
/god worldguard.god x God zijn.
worldguard.god.other Voor andere spelers.
/ungod worldguard.ungod x
worldguard.ungod.other Voor andere spelers.
/heal worldguard.heal x
worldguard.heal.other x Voor andere spelers.
/slay worldguard.slay
worldguard.slay.other Voor andere spelers.
/locate worldguard.locate
/stack worldguard.stack
/stopfire worldguard.fire-toggle.*
/allowfire
/region define worldguard.region.define.* x x WorldGuard regions aanmaken.
/region redefine worldguard.region.redefine.own.* x x Laat de eigenaar zijn eigen region redefiniëren.
worldguard.region.redefine.member.* x x Laat de member zijn eigen region redefiniëren.
worldguard.region.redefine.* x x
/region claim worldguard.region.claim.*
/region select worldguard.region.select.own.* Laat eigenaar zijn eigen region selecteren.
worldguard.region.select.own.<region> Laat eigenaar zijn eigen region selecteren voor de gegeven region ID.
worldguard.region.select.member.* Laat member zijn eigen region selecteren.
worldguard.region.select.member.<region> Laat member zijn eigen region selecteren voor de gegeven region ID.
worldguard.region.select.*
worldguard.region.select.<region> Voor een gegeven region.
/region info worldguard.region.info.own.* x x Laat eigenaar info zien van zijn eigen region (welke eigenaar, members, flags etc.).
worldguard.region.info.member.* x x Laat member info zien van zijn eigen region (welke eigenaar, members, flags etc.).
worldguard.region.info.* x x
/region list worldguard.region.list x x Laat alle regions zien (incl. die in The Nether).
/region flag worldguard.region.flag.own.* x x Laat eigenaar zijn eigen region selecteren.
worldguard.region.flag.own.<region> x x Laat eigenaar zijn eigen region selecteren voor de gegeven region ID.
worldguard.region.flag.member.* x x Laat member zelf flags zetten voor zijn eigen region.
worldguard.region.flag.member.<region> x x Laat member zelf flags zetten voor zijn eigen region voor de gegeven region ID.
worldguard.region.flag.* x x
worldguard.region.flag.<region> x x Voor een gegeven region.
worldguard.region.flag.flags.<flag>.* x x Voor de gegeven flag.
worldguard.region.flag.flags.* x x Voor alle flags.
/region setpriority worldguard.region.setpriority.own.* x x Laat eigenaar de prioriteit instellen voor zijn eigen region.
worldguard.region.setpriority.own.<region> x x Laat eigenaar de prioriteit instellen voor zijn eigen region voor de gegeven region ID.
worldguard.region.setpriority.member.* x x Laat member de prioriteit instellen voor zijn eigen region.
worldguard.region.setpriority.member.<region> x x Laat member de prioriteit instellen voor zijn eigen region voor de gegeven region ID.
worldguard.region.setpriority.* x x
worldguard.region.setpriority.<region> x x Voor een gegeven region.
/region setparent worldguard.region.setparent.own.* x x Laat eigenaar zijn eigen region parent zetten.
worldguard.region.setparent.own.<region> Laat eigenaar zijn eigen region parent zetten voor de gegeven region ID.
worldguard.region.setparent.member.* Laat member zijn eigen region parent zetten.
worldguard.region.setparent.member.<region> Laat member zijn eigen region parent zetten voor de gegeven region ID.
worldguard.region.setparent.*
worldguard.region.setparent.<region> Voor een gegeven region.
/region remove worldguard.region.remove.own.* x x Laat eigenaar zijn eigen region verwijderen.
worldguard.region.remove.own.<region> x x Laat eigenaar zijn eigen region verwijderen voor de gegeven region ID.
worldguard.region.remove.member.* x x Laat member zijn eigen region verwijderen.
worldguard.region.remove.member.<region> x x Laat member zijn eigen region verwijderen voor de gegeven region ID.
worldguard.region.remove.* x x
worldguard.region.remove.<region> x x Voor een gegeven region.
/region version n/a
/worldguard reload worldguard.reload
/worldguard report worldguard.report
worldguard.report.pastebin Voor pastebin support (?).
worldguard.region.bypass.<world> Negeer region protection (dat je er kan bouwen, flags negeert etc.), voor mods en admin.
worldguard.auto-invincible Omschr.: 'If auto-invincibility is enabled in the configuration, then those with this permission become invincible automatically' (onsterfelijk).
Dynmap plugin Dynmap plugin.png
Online maps waar je realtime spelers kunt volgen. Denk aan Google Maps, Google Latitude en GPS.
/dynmap render dynmap.render x x Doet één vakje (opnieuw) renderen waar je op dat moment staat.
/dynmap show dynmap.show.self Laat jezelf weer op de map zien.
dynmap.show.others Laat iemand anders (die verborgen is) weer op de map zien.
/dynmap hide dynmap.hide.self Verberg jezelf op de map.
dynmap.hide.others Verberg anderen op de map.
/dynmap fullrender dynmap.fullrender x x Volledig renderen van de map.
/dynmap reload dynmap.reload Herlaad Dynmap plugin.
/dynmap stats dynmap.stats Laat statistieken zien van Dynmap plugin.
/dynmap resetstats dynmap.resetstats Reset de statistieken van Dynmap plugin.
Lockette plugin Private bordje.png
Kisten, deuren etc. bescherming. Je mag GEEN kisten beschermen voor Burgers!
lockette.user.create.* y y Permissie is nodig om een beschermde kist of deur te maken. Mogelijke sub-dingen zoals kist, dispenser, fornuis en deur. (De permissie lockette.create.all is nog steeds ondersteund, maar verouderd.)
lockette.admin.create.* y Kan admin containers en deuren voor anderen maken. Mogelijke sub-dingen zoals kist, dispenser, fornuis en deur. Laat lijn 2 blanco voor de standaard waarde of kies de naam die je wil. Hoofdletter gevoelig.
lockette.admin.break y Voor mods en admins. Kan je [Private] bordjes stuk maken.
lockette.admin.bypass y Voor mods en admins. Kan je elke [Private] deur open en dicht doen. (Let op: sluit de deur wel weer achter je!)
lockette.admin.snoop y Voor mods en admins. Kan je in elke [Private] container sneupen.
/lockette reload lockette.admin.reload Kan Lockette plugin herladen.
/lockette <line number> <text> Onbekend, waarschijnlijk één van de lockette.admin permissions. Kan [Private] bordjes wijzigen. Rechter-muisknop op het bordje om te wijzigen.
/lockette fix Onbekend, waarschijnlijk één van de lockette.admin permissions. Fixed een deur die verkeerd staat (van bijvoorbeeld een dubbele deur). Zet je crosshair op de deur om te wijzigen.
/lockette version Onbekend, waarschijnlijk één van de lockette.admin permissions. Laat versie van geïnstalleerde Lockette plugin zien.
bColoredChat plugin Hiermee kan je houten bordjes en chat-onderdelen kleuren. Niet alle kleuren zijn even goed leesbaar op de houten bordjes.
Bcoloredchat kleuren.PNG
bColoredChat.chatColor y Gekleurde chat.
bColoredChat.signColor y Gekleurde houten bordjes.
/useColor bColoredChat.useColor y Gekleurde houten bordjes.
/setColor bColoredChat.setColor y De kleur van al je chat-berichten instellen (of dit voor een andere speler instellen).
/clearColor y De kleur van al je chat-berichten weer terug normaal doen (of dit voor een andere speler instellen).
/randomColor bColoredChat.randomColor y Zit dit aan het begin van je chat-bericht en het is in willekeurige kleuren.
/rainbowColor bColoredChat.rainbowColor y Zit dit aan het begin van je chat-bericht en het is in regenboog kleuren.
/showColors y In-game bekijken welke kleuren je kan gebruiken.
WorldBorder plugin Deze plugin is bedoeld om een grens (cirkel of vierkant) om je wereld te zetten. Als een speler over de grens probeert te gaan zal die tegen gehouden worden en de melding "Je hebt de rand van deze wereld bereikt." krijgen. Deze plugin is voor multiplayer-werelden heel handig om de grootte van de wereld (voor back-ups etc.) te beperken. Ook kan het lagg verminderen.
/wb worldborder.help Laat de beschikbare WorldBorder commands zien.
/wb set <radius> worldborder.set Zet de border, gecentreerd op je locatie.
/wb [worldname] set <radius> <x> <z> Zet de border, gecentreerd op ingegeven x en z coördinaten en geef wereld naam op.
/wb [worldname] radius <radius> worldborder.radius Verander de border van de wereld. De wereld moet al border hebben om dit te kunnen doen en de x en y coördinaten (centraal punt) blijven ongewijzigd.
/wb [worldname] clear worldborder.clear Verwijder border van deze wereld.
/wb clear all Verwijder border van alle werelden.
/wb list worldborder.list Laat border informatie zien van alle werelden.
/wb shape square worldborder.shape Zet de border vorm als vierkant (standaard).
/wb shape round Zet de border vorm als rond.
/wb knockback <distance> worldborder.knockback Hoeveel blokken terug duwen als een speler over de grens gaat.
/wb [worldname] fill [freq] [pad] worldborder.fill Genereert alle missende chunks in de wereld, totaan de border. The freq waarde is het aantal per seconde dat het een chunk controleert/genereert (standaard 20). Voor een server met spelers online, zou je bij deze default moeten blijven of zelfs nog een lagere waarde. Als je het gewoon zo snel mogelijk gedaan wil hebben, probeer 1000 of zo. De pad waarde is hoe ver een buffer moet worden worden gegenereert achter je borders (standaard 176, en dan zouden er niet meer chunks worden gegeneert door spelers).
/wb wshape [worldname] <square|round> worldborder.wshape Negeert de vorm voor deze wereld alleen. De wereld moet al een border hebben. De standaard vorm van andere werelden (ingesteld via /wb shape) veranderd niet door het uitvoeren van deze command.
/wb getmsg <message> worldborder.getmsg Verander het border bericht. ("Je hebt de rand van deze wereld bereikt.")
/wb delay <amount> worldborder.delay Het aantal server ticks dat het duurt voordat de server de border checkt, de standaard is 4 ticks (~200ms); elke server tick is ruwweg ~50ms.
/wb reload worldborder.reload Herlaad config.yml van de WorldBorder plugin.
/wb debug <on|off> worldborder.debug Zet console debug output aan of uit.
← Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina.
Essentials
Klik hier om naar het vervolg van de commandslijst te gaan. →
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen
Google AdSense